Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Weitenberg Assurantiën geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Weitenberg Assurantiën is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Weitenberg Assurantiën.

Cookie instellingen